Escola de Guitriz

Na antiga escola rural de Guitriz construida polos veciños a mediados do século pasado reprodúcese unha aula da época cos materiales (moblaxe, libros cadernos, mapas …) procedentes das escolas unitarias existentes na Capela ata a creación do Grupo escolar (1979).

Compleméntase cunha sala na que se expoñen outros obxetos, materiais pedagóxicos, documentos, fotografías, murais… que reflicten a historia da educación de A Capela dende finais do S. XIX.