Agosto na Capela = moita, moita festa:

4/5 e 6 : As Neves
15 e 16 : Cabalar
24 : ETNOeume
31: O Requeixo